Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding

Als coach/begeleider zoekt Jessicare zo veel mogelijk met de cliënt naar een manier van leven die voor haar/hem aansluit op de behoeftes die er zijn. De cliënten worden begeleidt bij de uitdagingen die zij ervaren in het leven. Stap voor stap en vooral niet te grote stappen in één keer willen zetten. De begeleiding is gericht op het psychische deel van de mens, maar daarnaast wordt er ook gekeken naar de praktische ondersteuning die iemand nodig heeft en zou kunnen gebruiken. Denk hierbij aan: administratieve taken (op orde krijgen), zoeken naar een passende dagbesteding en bijvoorbeeld het bezoeken en betrekken van andere disciplines.

Gedurende het traject is het streven van Jessicare om de cliënt regie over zijn eigen traject te geven en daarnaast het sociaal netwerk te betrekken. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt en de cliënt de wens heeft deze te vergroten kunnen wij hier samen naar kijken.

Doelgroep

Iedere client krijgt begeleiding op maat. Er is geen specifieke doelgroep. Zo worden momenteel mensen met een licht verstandelijke beperking, verslaving, trauma, (langdurige) psychische problemen en pscychosociale problemen begeleidt. Daarnaast wordt er ook hulp geboden aan gezinnen, waarbij het kan voorkomen dat meerdere leden in het gezin hulp nodig hebben. De intensiteit van de begeleiding wordt met elkaar afgestemd.

Uiteraard zijn er uitdagingen. Wanneer er geen klik is met de client, wordt er altijd gekeken naar een oplossing. Wanneer er vanuit Jessicare onvoldoende kennis over een bepaalde casus is dan is er geen terughoudendheid om de casus (anoniem) met een andere professional te bespreken. Jessicare werkt sinds haar bestaan met diverse instellingen samen. Hierdoor is er voldoende zicht op de sociale kaart van deze omgeving en is er een groot netwerk opgebouwd. Jessicare houdt de lijntjes graag kort zodat er snel geschakeld kan worden en de cliënt van de juiste behoefte kan worden voorzien.

Financiering

De begeleiding kan op diverse manieren gefinancierd worden: WMO, PGB of vanuit eigen middelen.

logo-kiwa